Om Oslo Queer/About Oslo Queer

Oslo Queer er en queerpolitisk gruppe som fokuserer på ikke-normative og ikke-komersielle aktiviteter og søker å være et alternativ til det mainstreame homo og lesbemiljøet i Oslo. Vi baserer oss på en D.I.Y./D.I.T. (gjør det selv/gjør det sammen) og anti-profitt tankegang, hvor penger og alkohol ikke står i fokus.

Oslo Queer søker å sette spørsmålstegn ved normer og det som blir tatt for gitt. Vi ønsker å skape et trygt rom for alle kjønnsidentiteter, kjønnsuttrykk, seksualiteter, etnisiteter, funksjonsevner og alternative livsstiler. 

Vi arrangerer politiske aksjoner, workshoper, debatter, diskusjonsgrupper og holder en årlig festival, Oslo Queer Festival. Våre arrangementer er veganske/vegeterianske og enten gratis eller priset med foreslått donasjon. Du kan besøke oss på Blitz (Pilestredet 30e, 4. etasje) eller send oss en mail på oslo.queer@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oslo Queer is a queer political group, which focus on non-normative and non-comersial activities and seek to be an alternative to the mainstream gay and lesbian scene in Oslo. We are based on a D.I.Y./D.I.T. (do it yourself/do it together) and non-profit way of thinking, where money and alcohol is not the main focus.

Oslo Queer seek to question norms and what is taken for granted. We wish to create a safe space for all gender identities, gender expressions, sexualities, ethnicities, ableism and alternative lifestyles. 

We arrange political actions, workshops, debates, discussion groups and hold a yearly festival, Oslo Queer Festival. Our events are vegan/vegeterian and priced with a suggested donation or free. You can come and visit us at Blitz (Pilestredet 30e, 4th floor) or send us an email at oslo.queer@gmail.com

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar