An open letter from Berlin, please read and sign!


I wanted to ask you for some international love and solidarity.

Here at Humboldt University Berlin did queer people recently start to organize (and are now officially part of the student government as so called "Referat"), but face a lot of resistance by the university leaders, who deny them rooms for events, give them restrictions for what they can do, etc. This applies to organized workshops, but even social mixers face resistance, and is partially based in homo- and transphobia.

The queer interest group now wrote an open letter (unfortunately only in German) and asks for support. I translate the appeal for the open letter (the open letter itself is much longer):

"Only since July exists the "Referat" for LGBTI people - the first time ever at Humboldt University. Already, after having had our first events, acts a part of the university government against us. Their argumentation is based from our perspective in a homo- and transphobic attitude.
Due to this we ask all supporters to sign our open letter. It has been presented today for the first time in the university senate and will be send sometime next week as letter. Please contact us at lgbti@refrat.hu-berlin.de for your support and forward this open letter to friends, comrades, faculty and sisters. The most recent version of the open letter can be found here: http://lgbti.blogsport.de/images/OffenerBrief.pdf"

Knowing that the fight for LGBTIQAGNC justice is transnational, I hoped that you'd maybe be willing to sign the open letter/declare solidarity and show some international solidarity for your queer siblings in Berlin. Of course forwarding it to other queers and queer collectives is encouraged.

De hvite skeive miljøene trenger å sette anti-rasisme på agendaen!

Siste dagen av lhbt-konferansen startet med presentasjonen av Fafos rapport om lhbt-personer i etniske minoritetsgrupper. Etterfulgt av en samtaleworkshop om lhbt-personer på asylmottak holdt av Skeiv Verden. Endelig ble rasisme og diskriminering av lhbt-personer med etnisk minoritetsbakgrunn satt på agendaen, etter en ganske hvit og lite fargefull første dag. Men gleden varte dessverre ikke dagen ut, for da "lhbt-kontoret" skulle avslutte det hele med å diskutere inkludering og integrering, var åpningsspørsmålet følgende: "Hva synes dere om å gå over Grønnland og leie?"

Stillheten senket seg over salen og de fire hvite debatantene så ikke helt ut til å vite hva de skulle svare, før en ærlig hvit sjel innrømmet at han syntes jo det var ganske ubehagelig og at han så seg jo litt over skulderen når han gikk der. Derfra gikk debatantene over til å snakke om leing i offentlighet generelt og endte til slutt med å snakke om hvordan sex mellom lhbt-personer blir fremstilt i offentligheten. Snakk om unngåelse av det opprinnelige temaet! Kanskje var det klokt, for ingen av de fire debatantene så ut til å ha spesielt mye kompentanse til å snakke om inkludering og integrering av etniske minoriteter, uten å snu det om til å handle om homofobi.

Men hvorfor? Hvorfor var det ingen som reagerte høylytt på spørsmålet og spurte hva i all verden det hadde med saken å gjøre? Hvorfor var det ingen i salen som buet? Hvorfor var det ingen av de hvite paneldeltagerne som sa noe i mot? Hvorfor var det ingen med etnisk minoritetsbakgrunn i panelet?

For det interessante er at vi i to dager hadde snakket om hvordan heterofile ofte ikke tør å snakke om eller ta tak i lhbt-relaterte spørsmål fordi de ofte mangler kunnskap, eller rett og slett språk til å snakke om det. At de fleste uttrykker positive eller nøytrale holdninger til lhbt-personer, men at når man ser nærmere på faktiske handlinger er ikke transfobien og homofobien så usynlig likevel. Dette snakker vi om og tematiserer opp og ned. Det vi ikke snakker om er at hvite lhbt-folk gjør nøyaktig det samme mot fargede lhbt-folk som hetrofile gjør mot homofile.

De hvite etnisk norske skeive miljøene mangler kunnskap. De mangler språk for å snakke om rasisme og etnisitet, og de unngår å sette spørsmål som angår etniske minoriteter på agendaen. Samtidig rister de på hodet og lurer på hvor det blir av de fagede lhbt-aktivistene i de hvite organisasjonene. De hvite skeive miljøene må snu blikket innover og se sine egne hvithets privilegier i speilet. For her må det virkelig en heftig opprydning til og en god dose anti-rasistisk skolering!