Ordliste/Glossary

QUEER
Er et bredt begrep med løse definisjoner som kan beskrive et tankesett eller en bevegelse som kritiserer norner om kjønn og seksualitet, først og fremst heteronormen. Queer er også en måte å definere seg på og henviser da til ens kjønnsidentitet, ens seksuelle legning, og/eller at ens tankesett er queer. Ordet brukes fremfor alt som et sentralt begrep innen queerteori.

QUEERTEORI
En teori som bygger på en feministisk kritikk av at kjønn er noe essensialistisk ved mennesket, og på homoforskningens påstand om at seksuelle identiteter er sosial konstruerte. Queerteori er en normkritisk teori som fokuserer på hva som forstås som "naturlig" og "unaturlig" former for seksuelle og kjønnede aktiviteter og identiteter. Queerteori brukes også som dekonstruerende, som vil si at man søker å oppløse identitetsbegrep og på den måten oppløse definisjoner som er bestemt av andre enn de definisjonene brukes om.

NORMER
Uskrevne sosiale regler.

- Heteronorm
- Hvithetsnorm
- Funksjonsnorm
- Homonorm

TRANS*
Paraplybegrep for mennesker som identifiserer seg mer eller mindre, delvis eller helt, alltid eller tidvis, som et annet eller flere kjønn enn det de fikk tildelt ved fødselen.

- Transkvinne
- Transmann
- Transvestitt
- Genderqueer
- Bigenderist
- Intergender
- Agender
- Non-confirming

INTERSEX
Paraplybegrep for mennesker født med uklar biologisk kjønnstilhørighet, for eksempel uklare kjønnsorgan. Tilfeller der det ikke går an å bestemme barnets kjønn ut fra biologiske fakta.

CIS
Mennesker som identifiserer seg og lever som det kjønnet de fikk tildelt ved fødselen.

HEN
Kjønnsnøytral pronomen

KJØNNSIDENTITET

KJØNNSUTTRYKK

FEMME
Mennesker som gjør femininitet på en ikke-normativ måte.

SEKSUELL ORIENTERING
- Aseksualitet
- Demiseksualitet
- Biseksualitet
- Homoseksualitet
- Heteroseksualitet

POLYGAMI
Å ha kjærlighetsforhold til flere enn ett menneske samtidig

MONOGAMI
Å ha kjærlighetsforhold til ett menneske av gangen

NON-PROFIT

FLAT STRUKTUR

HIERARKI

IKKE-KOMMERSIALISERING

ANARKISME

VEGAN/VEGETERIAN

ANTI-KAPITALISME


disclaimer: Ikke alle begrepene som brukes innenfor queer oppfattes likt av alle. Definisjonene av  på denne siden er våre subjektive oppfattelser av hva som ligger i disse begrepene. Vi påberoper oss ikke å sitte med en fasitt, men önsker å klargjöre hva vi legger i disse begrepene når de brukes her på denne bloggen. Er du uenig i definisjonene eller har andre forslag kan du gjerne bruke kommentarfeltet.

2 kommentarer:

  1. Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.

    SvarSlett
  2. Syntes dere skal legge til Pan inn under seksuelle orienteringer

    SvarSlett