So Far From Friday


Det burde de tenkt på , de som bestemte hvordan uka skal se ut. Men det gjorde de altså ikke.Så da far en vel gjøre det beste ut av det.

Ok, jeg skal rett og slett innrømme det; jeg er en dork. Ikke en sånn nerd som en ser vandrende rundt med nerdebriller og skateboard, men en dork. En sånn som syns veldig teite greier er kult. GIFer for eksempel (trøste og bære, men sant er det). Denne mandagens fiks har jeg altså sittet hjemme og miksa og triksa med. Eh, håper det kan fikse et og annet mandagsgrums for deg også.


English;
Why would anyone create a day like Monday? I don't know. Total screw up. But since monday is here to stay, I guess we'll just have to endure. 

Ok, I'm just going to come right out and say it; I'm a dork. Not that kind of nerd one can see walking around with big glasses and a skateboard, but a dork. One of those who think really lame stuff is cool . Like GIFs (Jupiter help me, but in the name of honesty..).  No, this mondays fix is precisly that; a GIF I've made, specially for you. Eh, hope it can cure some of the mondaycrappyness for you too.Positivity, eat your heart out, Lydia Lunch is comming to town.
There is really nothing I find more stupid or ridicoulous than "lifewisdom" posted on facebook/twitter/wherever with a rising sun and some line reaking of cultural appropriation from some eastern religion.
This constant naging about positivity as our saviour, and negativity as the devil. It just makes me.. Well frankly; it makes me want to barf.

I love negativity. Totally and utterly adore it. The world sucks. Sucks like a totally dry spunge put in a really disgusting puddle full of dogpoop that some lazy dogowner left, to make everyone just a little bit more uncomfortable in their dailylives. Biggots and  rich white men owns our asses, and the world is warming up faster than you can say "hey, where did the Netherlands go?". People get sent back to places where a really shitty time doesn't even start to cover whats waiting them.Oh, and this just in; conservatives , racists and liberals won the election. By a landslide. Any government can  find out anything they want about you, and let me tell you; where you buy your morningcoffe is not the scary part. All the ugly -isms and -phobias blooms, and norwegian language still hasn't got a real word equivalent to "gender" (or the swedish"genus" ). 

I guess I could go to my happy place, light some incence, and accept all this shitt as something passing. But it would be very very stupid. It's not passing. It's very frakking real. Accepting might make you a person at peace with yourself, but anger gives you the energy to fight back. And I need that energy. I need the energy to give my disease the finger in the mornings and get out of bed. Do not ever expect of me to say that I'm gratefull for the disease because it's made me a more interesting and creative person. would give it up anyday. I need that energy to do activism, to actually try to change something, because this world doesn't only suck for me. It sucks for the most of us.
It's a sick sick thing that overpriviliged people feel like they can walk around telling everyone  to think happy thought, or feel superior because they do.  

In exactly one week a very angry person comes to Oslo. Lydia Lunch is angry and smart and my neverending musiciancrush. I'm trying to find more words, but all that pop's up is; she's awesome. So get your as down to MIR  next wedensday(18th) around eight pm. It's not an order, eventhough it should be.
See you there!

/A

PS: This is the fbevent
PPS: For those of you who doesn't know where MIR is; take the tram /walk /bicyle /wathever floats your boat to Schous plass. Turn your ass to Delli de Luca and walk over the street and staright ahead, when walking straigh means bumping your head into the wall, turn left. You should see a sign which says "MIR", and tadda! You are there. Almost. Through the archway and to the right. Then you are exactly there. 

Lenge leve lhbt-organisasjonene!

I et intervju med Solveig Horne, stortingsrepresentant og første nestleder i familie- og kulturkomiteen gjort av Blikk, er Hornes svar på om Frp vil øke eller kutte støtten til lhbt-organisasjoner i Norge følgende:

"Vi har kuttet støtten i det nåværende budsjettet, og vi vil fortsette denne linjen. Vi mener at det er diskriminering i seg selv å ha egne støtteordninger. Det finnes regelverk som ivaretar homofile og lesbiskes rettigheter på lik linje med andre grupper i samfunnet. Diskrimineringsloven opprettholder rettighetene, og vi trenger ikke egne organisasjoner for å ivareta denne gruppas rettigheter."

Å hevde at støtteordninger for diskriminerte, marginasliserte og vanskeligstilte grupper er diskriminering, er ikke bare fullstending hårreisende, men diskriminering i seg selv. For det første er ikke lhbt-organisasjonene kun til for å hjelpe lesbiske og homofiles rettigheter. De er til for å opplyse skoler, helsevesenet og skape trygge rom hvor skeive mennesker i alle aldre kan møtes. Et regelverk og et diskrimineringsvern hjelper lite når "homo" fortsatt er et av de vanligste skjellsordene på skolen, både blant elever og lærere.

For det andre er lhbt-organisasjonene også til for transpersoner. Transpersoner må per dags dato kastreres for å skifte juridisk kjønn. Dette er pålagt av den norske stat. Amnesty og lhbt-organisasjoner som LLH, Skeiv Ungdom og Foreningen for Transpersoner har gjentatte ganger påpekt at transpersoner rettigheter ikke er ivaretatt ved dagens regelverk, og at tvangskastrering er brudd på menneskerettigheter. Diskrimineringsloven inkluderer med andre ord ikke transpersoner rett til å bestemme over egen kropp.

Et regelverk som ivaretar homofile og lesbiske rettigheter i Norge er for det tredje kun for den ressurssterke majoriteten av lesbiske og homofile. Å kunne benytte seg av et slikt regelverk krever at man har tilgang på riktig kunnskap. Norge er et land med stadig flere mennesker som søker asyl på grunnlag av seksuell orientering eller kjønnsidentitet. Å komme til et land uten å kunne språket og uten å vite hvilke rettigheter man har, krever at nettopp organisasjoner som Skeiv Verden eksisterer.

At lhbt-organisasjoner skal få mindre statsstøtte vil ikke bare skade organisasjonene som helhet, men det vil gå hardt utover de mest marginaliserte i lhbt-gruppen. At man har fått en fellesekteskapslov, at det finnes et diskrimineringsvern som inkluderer seksuelle minoriteter, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet er ikke statens fortjeneste. Det er lhbt-organisasjonenes. Uten dem hadde homofili fortsatt vært en diagnose.

/B

Sooo far from Friday


Så langt faktisk at sooo må skrives med tre o-er. Det burde de tenkt , de som bestemte hvordan uka skal se ut. Men det gjorde de altså ikke.Så da far en vel gjøre det beste ut av det. Det beste for øyeblikket i min del av virkeligheten er Laura Mvula. Så værsågod; en mandagsfiks fra meg til deg.


English; 
Sooo far away actually that I have to write sooo with three o's. Why would anyone create a day like monday? I don't know. Total screw up. But since monday is here to stay, I guess we'll just have to endure it. Laura Mvula is my mondayfix of the week. Hope it can fix something for you aswell.
/A

You know you've missed us

But don't worry; we are back!  Well rested and totally inspired by the festivals conersations, music, art and everything. Ready to blog your socks of.