Pride House 2011

Dette året organiserer LLH Oslo og Akershus for første gang "Pride House" i Oslo, som en kick-off start til "Skeive Dager".

18. og 19. juni på "Reaktorskolen" vil det bli holdt seminarer, debatter, diskusjoner, utstillinger og andre kulturelle eventer.

Oslo Queer er med og arrangerer Gender-bender workshop og aksjon på lørdag 18. og diskusjon på søndag 19.!


18 Juni
15.00-21.00 : Gender-Bender workshop og aksjon!

19 Juni
16.00-17.30 : Sexisme i skeive miljøer.
18.00-19.30 : Hva betyr kjernefamilien i dag?

Sjekk vår facebookgruppe or Skeive Dagers hjemmeside for detaljert informasjon.

-------------------------

This year, LLH Oslo and Akershus organizes for the first time "Pride House" in Oslo, as a kick-off start for "Skeive Dager".

On June 18th and 19th, at "Reaktorskolen", it will be held seminars, debates, discussions, exhibitions and cultural events.

Oslo Queer is also participating and offers a gender-bender workshop and action on Saturday 18th and discussions on Sunday 19th!

18 June
15.00-21.00 : Gender-Bender workshop and action!

19 June
16.00-17.30 : Sexism in queer communities.
18.00-19.30 : What is the nuclearfamily today?

Check our facebook page or "Skeive Dagers" webpage for detailed information.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar