Transgender Day of Remembrance

Artikkel om markeringen av Transgender Day of Remembrance i Oslo og Bergen. Kom, kom på Litteraturhuset kl 16.00!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar