Stå opp for dere selv og alle oss andre!

En aktivists refleksjoner i etterkant av protestene mot Solveig Horne.

Etter å ha lest mediedekningen og deltatt i flere av diskusjonene både før og etter Solveig Hornes åpning av Euro Pride, har jeg kjent et økende behov for å tydeliggjøre vår posisjon og tanker bak protesten. I tillegg vil jeg benytte anledningen til å fylle ut og rette opp i medias ensidige vinkling, og ta et aldri så lite oppgjør med LLH.

Jeg vil først rette oppmerksomheten deres mot Aftenpostens dekning av saken. I følge Aftenposten var det kun 15 demostranter som reiste seg opp og viste sin avsky for Horne. Dette stemmer ikke. I forkant av åpningen delte vi ut over 40 plakater til folk som gladelig ville reise seg opp og holde opp et sitat av Horne. I tillegg hadde noen av de fremmøtte med egne plakater. På facebook-eventen "Ingen rasister i vår parade" hadde over 50 personer sagt at de ville delta på markeringen.Vi var med andre ord over dobbelt så mange enn det Aftenposten påstår.

Aftenpostens dekning av saken kan dessuten sies å være partisk, ettersom alle andre utenom aktivistene fra Oslo Queer ble avbildet og sitert med mer enn én setning. Aftenposten skrev ikke mer om saken enn at Oslo Queer var mot at Horne skulle åpne Pride House. Derimot fikk leder i Skeiv Ungdom, Line Halvorsrud og leder for LLH OA, Hans Sikkeland både mer spalteplass og bilde. Jeg vil derfor gi dere en muligheten til å lese noe av det som ikke ble sitert fra oss.

For det første synes vi det var viktig å protestere mot Hornes deltagelse på Pride House fordi hun selv som minister har kommet med uttalelser som er både rasistisk, homofobisk og transfobisk. I tillegg representerer hun et parti som ikke har noen likestillingspolitikk, som mener at det er diskriminerende å gi organisasjoner som jobber for minoriteter statsstøtte, som vil fjerne homofili fra likestillingsloven og legge ned likestillingsombudet.

Å invitere Horne til å åpne Pride House er ikke bare rosavasking av FRP, men signaliserer i tillegg at rasisme og transfobi ikke tas på alvor av arrangørene, det vil si LLH. LLH skal i teorien være en organisasjon for alle innenfor lhbt-spekteret, men i lys av Hornes invitasjon og rasisme-debatten som fulgte dagen etter åpningen er det klart at LLH ikke tar protestene alvorlig nok. Dette tydeliggjøres ikke minst av LLHs leder Bård Nylund som i sosiale medier ikke bare har sagt seg enige i argumenter mot både protesten og kronikken "Derfor er det ikke morstomt, Queentastic" (publisert på Blikk sin nettside), men også ved at Nyund valgte å ikke prioritere Skeiv Verdens debatt om rasisme i skeive miljøer.

Både LLHs opptreden og uttalelser er bekymringsverdige, og vitner om mangel på ydmykhet og ansvarsløshet. At en leder for en så viktig organisasjon uttrykker seg arogant og nedlatende på sosiale medier om kritikken som rettes mot den organisasjonen han representerer, gjør han på ingen måte bedre enn Horne. At ikke flere innad i LLHs organisasjon reagerer på dette er skammelig. Jeg vil derfor oppfordre de av dere som fortsatt har vettet i behold til å bruke stemmen deres og stå opp for dere selv og alle oss andre!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar