Artikkel om Oslo Queers program på Pride House

Artikkel i Blikk om Oslo Queer sin debatt om Rasisme i Skeive Miljøer og Gender Bender-workshopen: "Skeivt overflødighetshorn" (norwegian)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar