Meetings every Monday, 18h at Blitz!

We will meet every Monday to collect whats been done since last meeting and to look at what we have to do next towards the festival.

Join us! We still need people to work with PR, Food, Workshops, Films, Art, Music and DJs, Volunteers and to coordinate and to form the festival!

Come to the meetings every monday!
------------------------------
Møter hver mandag fram mot festivalen, kl.18 på Blitz!

Hver mandag skal vi samles for å gå gjenom det som er gjort siden sist møte og hva som trengs å gjøres framover mot festivalen.

Bli med! Vi trenger fremdeles folk som kan være med å jobbe med PR, mat, workshops, filmer, kunst, musikk og DJer, frivillige og i koordineringsgruppa, og å være med å forme festivalen!

Kom på møtet på mandag!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar